Kamnite ograje

Kamnite ograje uporabljamo:
- za zavarovanje brežin
- za preprečevanje vodne erozije
- za utrditev strmih pobočij
- za sanacijo plazov
- za preprečevanje usadov

Kamnite ograje različnih oblik so moderne in zanimive kot:
- protihrupne ograje ob avtocestah
- mejne ograje med sosedi v naseljih
- plezalne stene na otroških igriščih
- parkovni elementi z namenom