PGM Hotič  – podjetje s tradicijo

Začetki podjetja PGM Hotič segajo v leto 1968, ko je bila pridobljena prva pravica za pridobivanje proda iz reke Save. Zaradi velikih naplavin kvalitetnega savskega proda v Hotiču so se ravno na tem kraju pričeli odvijati prvi odvzemi peska iz reke, ki je nato dobil ime Hotiški prod. Obenem se je pričela tudi predelava Hotiškega proda ter proizvodnja betonskih izdelkov in betonskih mešanic različnih zahtevnostnih stopenj. Dejavnost podjetja se skozi zgodovino ni veliko spreminjala.

Do osamosvojitve Slovenije se je veliko poslovalo na področju bivše Jugoslavije, kasneje pa se je podjetje orientiralo na slovenski trg. Eden najbolj opaznih objektov, ki je zgrajen iz Hotiškega proda, je zagotovo 360 metrov visok trboveljski dimnik, ki velja za najvišjo zgradbo v Sloveniji in najvišji dimnik v Evropi. Iz hotiških betonskih mešanic pa je zgrajen tudi Trojanski predor, ki z 2931 metri velja za najdaljši dvocevni avtocestni predor v Sloveniji. V letih 2007 in 2008 pa smo sodelovali pri izgradnji predorov Podnanos.

Vsa dovoljenja za odvzem savskega proda so se v letu 2004 preoblikovala v državno koncesijo za odvzem naplavin.