Reka Sava  - naravna tehnologija pridobivanja Hotiškega proda

Reka Sava je osrednja in najdaljša reka v Sloveniji. Na poti od izvirov v Alpskem svetu pa do Panonske nižine si svojo strugo odločno utira skozi različne kamenine – vse od apnencev, dolomitov, karbonskih skrilavcev pa do peščencev in lastne prodno-konglomeratne nasipe. Ob toku skozi številne alpske soteske, slapove in brzice na poti do nižjih predelov zmelje vse krhke peščene delce in jih kot prah odplavi naprej. Tako na Hotiško nabrežje naplavi le najtrši apnenčasti prod, ki zaradi svoje kamninske sestave slavi po izjemni trdnosti, obenem pa je zaradi rečne obdelave prijetne ovalne oblike.

Drugi načini pridobivanja peska te trdnosti ne zagotavljajo. Na primer, pri pesku, ki ga pridobimo iz kamnolomov, je nemogoče ločiti krhke od trdih delcev. Prav tako v večini kamnolomov v Sloveniji najdemo kamenine Dolomitskega izvora, za katere sta značilni bistveno nižja trdnost in višja absorbcija vode kot pri rečno naplavljenih apnenčastih kameninah. Prav ta stopnja absorbcije vode v kamenini je odločilnega pomena pri določanju obstojnosti v različnih vremenskih razmerah.

Po velikem delu, ki ga opravi reka Sava, Hotiški prod preide v izkušene roke podjetja. PGM Hotič. Nadaljna obdelava Hotiškega proda je sestavljena iz pranja, separiranja in po potrebi drobljenja.